• Dine gamle leker kan bli andres nye skatter. Marie von Krogh

Konkurranse om loppene

De frivillige organisasjonene føler de må konkurrere mot kommunen.