• Rune Øygard. Meek, Tore

Øygard endret forklaring om Skype-samtalene

Rune Øygard forholder seg grunnleggende annerledes til Skype-loggene nå enn da saken gikk i tingretten. Men han fastholder at det ikke lå noe seksuelt i kommunikasjonen.