Brann på psykiatrisk

Brannen ved psykiatrisk avdeling på SUS søndag formiddag, ble slukket raskt.