Tog med defekt motor sperret Jærbanen

Kjørte med redusert hastighet.