Mobilbilder erstatter sykehusbesøk

Ny teknologi gjør at noen diabetespasienter i regionen slipper å reise til sykehus for å få riktig behandling.