• Viltforvaltar Anders Braa legg fram agendaen for møtet foran dei omlag 35 oppmøtte. Mellom anna bondelaget, Direktoratet for naturforvaltning, Norsk landbruksrådgivning, Fylkesmannens landbruksavdeling og fleire gardsbrukarar var blant vart representert. Assisterande fylkesmiljøvernsjef, Per Kristian Austebø, var ordstyrar. Helene Reite

Vil ha fôr, ikkje pengar

Jordbruk er viktigare enn Svarthalespoven meinar grunneigarar på Klepp. No går dei til motkamp mot føreskrifta som dei meiner øydelegg jordbruket.