• Disse sommerkål-plantene har allerede tålt temperatursvingninger fra pluss åtte-ti grader om dagen til minus fire-fem om natta i fem døgn. Om de overlever en uke til med sjelden marsfrost er usikkert. Fredrik Refvem

Sommerkål i frossen jord

Mandag viste Aftenbladet fram et brunfrossent Jæren. Tirsdag presenterer vi landets første spirende frilands-kål. Under duk og plast, riktig nok. I dristigste laget, medgir Kåre Wiig.