• Landets søteste næring er lite politisk omsvermet, men avventer nå Stortingets behandling av landbruksmeldingen og håper på å bli synliggjort i merknader til meldingen. Cornelius Munkvik

Biene på vei til Stortinget

Etter at bienes livsviktige pollinering og honningproduksjon ble glemt i landbruksmeldingen håper landets birøktere nå på siste stikk i Stortinget.