• Dette kan være riktig flott i Brekko. Dette er fra vinteren 2005. Pål Christensen

Skiføre i Brekko

Glem reisen til Røldal eller Sirdal. Nå kan du gå på ski i nærmiljøet.