• Time vil nå finna ut om andre vil ta dansen med Veslemøy i Knudaheio, her med dansarar frå UiS i 2001. I forgrunnen: Johanne Woie og Eivind Røed Scheistrøen. Jarle Aasland

Vil du dansa med Veslemøy?

Time gjev ikkje opp planane om at Veslemøy likevel skal få kasta seg ut i ubetinga og ung elsk i naturen på Knudaheio.