Kollisjon mellom bil og trailer

En kvinne og to barn ble sendt til Stavanger Universitetssjukehus etter et trafikkuhell ved Sokn på Rennesøy