• Den opprinnelig planlagte traséen, som skulle gå litt overfor dagens E 39, før en ny 1,7 kilometer lang dobbeltunnel retning Bråstein. Nå har Statens vegvesen foreslått to nye alternativer. Statens vegvesen

Nye alternativ til E 39 mellom Sandnes og Ålgård

Statens vegvesen foreslår å greie ut to nye alternativ til ny E39 mellom Ålgård og Hove.