• Obrestad: For 13 år siden planla Selmer Skanska hotell her i skogen mellom Obrestad fyr og Hå gamle prestegard. Nå starter reguleringen for 34 hotellhytter og et bygg for kurs og konferanse. Fredrik Refvem

Her vil gründerebygge hotellhytter

Snøhytta tegnet et spektakulært hotell her på kanten av Jærhavet, bak Obrestad fyr. Nå blir det hytter i regi oljegründer Ståle kyllingstad og byggründer Magne Svendsen.