• Havnefogd Knut Seglem. Hans E.H. Jacobsen

Havnesjefen vant, kommunen tapte

Krangel om fjerning av et luftspenn var dråpen som fikk det kommunale begeret til å renne over. Havnesjefen ble vingeklippet og plassert i et nytt foretak. Nå sier Kystverket at Havnesjefen hadde rett hele tiden.