• Slik vil et eventuelt nytt SUS ruve i terrenget. Velger styret i Helse Stavanger å forbli på den relativt trange tomta, må man etter alt å dømme bygge i høyden, helt opp til 11 etasjer. (Tegning: Leiv Nes Arkitekter)

Ny tunnel rett inn på SUS?

Det er aktuelt å bygge en ny tunnel fra Hillevågsveien til SUS hvis det blir besluttet at sykehuset skal forbli på Våland.