• Geir Oppedal er en av eierne som nå selger Sagabo etter mer enn 15 år med boligbygging på Jæren. Geir Sveen

Lokale gründere selger byggefirma

Sagabo og Sagabo Eiendom i Rogaland selges til Bolig Partner AS, som med oppkjøpet akter å satse friskt på boligmarkedet i Rogaland.