• Finansieringen av fastlandsprosjektet Fogn-Halsnøy-Børøy er en vanskelig nøtt. Ferjeavløsningsmidler strekker ikke til. I fjor signaliserte Finnøy kommune og samferdselsutvalget på fylket at det skal vurderes fyllinger i stedet for lange bruer for å spare kostnader. Av samme grunn er det aktuelt å ofre bruforbindelsen fra Halsnøy til Børøy. Fotomontasje: AnkoNova

Utsettelse for Finnøybruene

Skjebnen til fastlandsprosjektet Fogn-Halsnøy-Børøy avgjøres først til høsten.