• «Rygerdoktoren» som tilhører L. Rødne & Sønner fra Finnøy. Rune Nedrebø

Disse vil drive ambulansebåt i Ryfylke

Hurtigbåtrederiet Rødne og Gulen Skyssbåtservice tar omkamp om ambulansebåten i Ryfylke. Begge rederiene har levert nytt anbud.