Bøter for råkjøring i heimelaga bil

Dei to unge mennene som kjørte i 130 kilometer i timen på fylkesveg 632 ved Jøsenfjorden for nokre veker sidan får store bøter.