Vurderer vikarbyråer

Rådmannen synes at barnehagene i Sola bruker for mye vikarer.