Nato på Jåttå legges ikke ned

Natos Joint Warfare Centre på Jåttå i Stavanger rammes ikke av nedskjæringene i forsvarsalliansen til sommeren.