• Egersund kaller seg "Sørlandsbyen på Vestlandet". Til tider er det mange turister innom byen, men det er særlig nærturisme som er en stor suksess gjennom arrangementer som Julebyen. Arnt Olav Klippenberg

- Dalane velkommen til Region Stavanger

Turistsatsingen i Egersund og Dalane er i krise. Hvor går veien videre?