• - Hvis forfallet i norske tunneler får eskalere videre, vil det kunne gå på sikkerheten løs, sier Marius Hofseth i Vegdirektoratet.

Kartlegger forfallet i alle riks-tunneler i Norge

Statens vegvesen kartlegger nå for første gang forfallet i samtlige tunneler langs norske riksveier.