Gjør vei blant gamle boliger

Vegvesenet er nå i ferd med å rydde kvartalet i Tjodolvs gate, like ved krysset Motorveien/Madlaveien. Eiganestunnelen og Ryfast er enda et lite skritt nærmere.