Fagforbund fryktar ikkje ny banktrend

Finansforbundet (fagorganisasjonen til mellom anna banktilsette) vil følgja nøye med på det som Hjelmeland Sparebank føretek seg i samband med eit eventuelt søksmål mot sin tidlegare tilsette.