• SV-aren Heidi Bjerga gir handa til ulven, Pål Morten Borgli (Frp). Sidan har dei lagt seg kontraktfesta til i same hi. Skjult bak Borgli sit Kåre L. Jørgensen (Frp), vidare Tore Martinsen ( Frp), Jakob I. Grude (Pp), Martin S. Håland (Sp), Tore A. Lende (Pp), Jan Refsnes (SV), Kåre Hauge (Ap), Annelin Tangen (Ap) og ordførar Stanley Wirak (Ap) nærmast. Pål Christensen

Kva skjer når SV omfamnar Frp?

Bystyregruppa til Framstegspartiet er sterkt politisk splitta og svekka. Det er til å forstå når ein avtalar bindande politisk samarbeid med hovudmotstandarar.