Stjal pc-er fra skole på Hundvåg

Tyveri fra Skeie skole.