• Tre sjuendeklasser på Stangeland skole er slått sammen tre timer i uka. Da deler de på fem lærere som har gruppene sløyd, tegning, data, tekonolab og kunsthistorie. Dette kan det bli slutt på neste år hvis budsjettet blir vedtatt. Andrea Skeie (fra venstre), Tonje Eileen Tengesdal og Sonya Khuanroodee har kunsthistorie og maler Munch. Bak står lærer Katrine Johnsen. Fredrik Refvem

Halvparten av skolene får dårligere resultater

Samtidig som skolebudsjettene i Sandnes blir kuttet, viser den store elevundersøkelsen at elevene ved 13 av 26 skoler opplever svakere mestringsfølelse og svakere faglig veiledning.