• Konflikten mellom badende og laksefiskere har pågått i mange år. Pål Christensen

Bjelland tapte badetvist

Klepp kommune ble frifunnet i retten.