• Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, til venstre, sammen med Ellinor Svela, administrerende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger og leder for studentorganisasjonen i Stavanger, Morten Rønne Jonas Haarr Friestad

Stavanger får 146 nye studentboliger

Forsknings— og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) gjorde det i dag klart at det skal brukes 36 millioner kroner på 146 nye studentboliger i Stavanger.