– POT opptrer sjofelt

Spionsiktede Stein Viksveen kommer ikke til å forklare seg for politiet før han får innsyn i grunnlaget for siktelsen.