• Fra møtet på Nylund der tallforvirringen startet. Jon Ingemundsen

20,5 millioner til skole

Politikerne tilbakefører 20,5 millioner kroner til Stavanger-skolene.