Sleipner-helter kan bli utflagget

Fraktefartøyet «Askita» fra Sjernarøy, som berget 20 mennesker fra det frådende havet ved Store Bloksen etter Sleipner-forliset for tre år siden, kan bli flagget ut.