Sandnes-ja til felles brannvesen

Politikarane i utval for tekniske saker i Sandnes seier einstemmig ja til eit felles brannvesen på Nord-Jæren.