Vil gi Stavanger døgnbot

Rådmann i Hjelmeland, Øyvind Bergøy, har sett seg grundig lei på at Stavanger ikke rydder opp i en gammel bygning i Årdal.