Brennheit debatt om kald mat har kjølnet

Stemningen rundt bordet er god og lovordene om maten mange. Tiltross for at middagen er laget på storkjøkken og varmet opp igjen.