Starter med å kjøpe jord

Selv om reguleringsplanen for nye rv 44 skal til lovlighetskontroll og kan klages på, kan Statens vegvesen nå gire opp i sitt planleggingsarbeid.