Fram og tilbake

Et sveip tilbake på tidligere kommuneplaner viser at mange temaer er gjengangere, mens konklusjonene gjerne har variert. Da forslaget til ny kommuneplan ble framlagt i 1989 var Vedafjell, Dale og Vatnefjell tatt ut som utbyggingsområder. De to førstnevnte er nå tilbake i planen igjen, Dale riktignok i begrenset grad.