• - Slike boliger trenger vi flere av, mener arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland. Han mener boligfelt må gis tid til å «sette seg», fordi både boliger og uteområder vil endre seg over tid. Pål Christensen

- Vi tåler flere slike boliger

Byggeskikken i Sør-Rogaland er både god og nyskapende. Politikerne må være mye mer tålmodige og forstå at det tar lang tid for et boligfelt å utvikle seg, mener arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland.