• Nylund skole er en av skolene der det nå er funnet legionellabakterier i elevdusjen. Anders Minge

Legionellafunn på to Stavanger-skoler

I dusjene på Tjensvoll og Nylund er det funnet legionellabakterier.