• Politiinspektør Ernst K. Rossebø er leder for Felles etterforskningsenhet i Rogaland politidistrikt. Enheten etterforsker de mest alvorlige straffesakene i distriktet. Kristian Jacobsen

Politiet til kamp mot prostitusjon og tigging

Rogaland politidistrikt oppretter en egen stilling i arbeidet mot menneskehandel.