• Denne gjengen er både høyt og lavt om dagen. Bildene til barna ved Hå mottakssenter skal resultere i en bildebok full av gode minner. Cornelius Munkvik

Med fokus på asylbarna

Med midler fra UDI inviterer Hå mottakssenter barn ved asylmottaket til fotokurs. – Spennende, konkluderer George Nissan (7) fra Irak, som foretrekker å fotografere kuer.