• Jan Tore Glenjen

Gikk fra fast til «Open Port»

Stavanger 2008 har fått ny programsjef. Og Anne Britt Strømnes har ikke tenkt å si opp med det første.