Trafikkulykke på E39

Front-til-front-kollisjon i tunnelåpning