Bønder frykter de kan miste utenlandske sesongarbeidere

Jan Hetland ansatte to litauere for å plante bærbusker. Politietville bortvise dem for å ha plantet juletrær hos en nabo. Nå prøverpolitiet å ta oss bønder, sier Hetland.