25-åring dømt for drapsforsøk med balltre

Slo kameraten tre ganger i hodet med et balltre.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

En 25 år gammel mann fra Stavanger er i Stavanger tingrett dømt til 6 år og 6 måneders ubetinget fengsel for drapsforsøk. Tiltalte erkjenner at han slo fornærmede med balltre, men hevder samtidig at volden skjedde i selvforsvar.

Les også

24-åring tiltalt for drapsforsøk etter balltrevold

Retten er enig med tiltalte i at slagene hadde en foranledning, men ikke i at foranledningen kan føre til frifinnelse på grunn av nødverge.

Ble observert

Det var i 22.30-tiden onsdag 17. august i fjor, i fornærmedes kjeller i Stavanger, at volden fant sted. Tiltalte og fornærmede, som kjenner hverandre fra rusmiljøet i byen, skal ifølge dommen tidligere denne dagen ha dratt til sentrum for å skaffe seg narkotika.

Les også

Tiltalt for drapsforsøk, slipper varetekt

Les også

Møtte ikke til avhør etter balltrevold

Deretter dro de til fornærmedes kjellerleilighet hvor fornærmede duppet av. Mens han sov, skal den tiltalte 25-åringen ha ruset seg. Da fornærmede våknet, skal han ha tatt fram et balltre som han dyttet borti tiltalte.

Etter å ha truffet tiltalte i ansiktet, skiftet fornærmede grep og begynte å slå mot 25-åringen. Tiltalte klarte å ta balltreet fra fornærmede, og brukte det deretter til å slå ham to ganger i hodet. Fornærmede satte seg ned. Da han forsøkte å reise seg igjen, slo tiltalte ham en tredje gang i hodet. 25-åringen gikk deretter ut i gangen.

Før tiltalte forlot huset, ble han observert av fornærmedes mor.

Omfattende skader

I en rettsmedisinsk undersøkelse av fornærmede konkluderes det med at skadene han ble påført, ville vært dødelige uten rask diagnostikk og kirurgisk behandling. I dag er han pleietrengende døgnet rundt og han trenger hjelp til absolutt alt.

Les også

Politihus-tagger varetektsfengslet i fire uker

Les også

Kommunepolitiker i Rogaland fengslet for oppbevaring av overgrepsbilder

«Retten mener det trygt kan legges til grunn at tiltalte, vurdert som edru, innså at slagene mest sannsynlig ville påføre NN (fornærmede journ.anm.) dødelige skader, selv om tiltaltes hensikt ikke var å drepe», skriver tingrettsdommer Ragnhild Olsnes i dommen.

Videre pekes det på reglene for nødverge, som sier at «en handling som ellers ville vært straffbar, er lovlig når den:

1. blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep.

2. ikke går lenger enn nødvendig, og

3. ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld.»

Gikk for langt

Retten legger til grunn at 25-åringen ble angrepet fysisk av fornærmede, og også at han slo det første slaget med balltreet for å verge seg – altså for å avverge et ulovlig angrep.

Les også

Tre etterforskes for voldtekt av mann på Tjensvoll

Les også

Nekter straffskyld etter å ha rygget på kona

Videre i dommen skrives det imidlertid at retten mener at tiltalte «uten tvil» gikk lenger enn det som var nødvendig. Det vises til at tiltalte slo hardt, ikke én eller to ganger, men tre ganger mot, fornærmedes hode.

Under rettssaken sa tiltalte at han slo tre ganger fordi han fryktet at fornærmede forsøkte å få tak i en kniv. En enstemmig rett mener at denne forklaringen fremstår som fri fantasi, konstruert i ettertid. «Tiltalte kunne i stedet for å slå, som han gjorde etter at han tok balltreet, for eksempel ha rømt», heter det i dommen.

Ankes

Tiltaltes forsvarer, advokat Ørjan Eskeland i Advokatfirmaet Torstrup, sier til Aftenbladet at dommen allerede er anket til Gulating lagmannsrett.

Advokat Ørjan Eskeland i Advokatfirmaet Torstrup er den tiltalte 25-åringens forsvarer.

- Den ankes over skyldspørsmålet. Jeg ser at retten har vært enig i at min klient måtte forsvare seg mot et ulovlig angrep. Vi er imidlertid ikke enige i at han gikk for langt i forsvarshandlingen. Jeg mener han skal frifinnes som følge av at handlingen er forøvd i nødverge, og det er det som er grunnlag for anken, sier Eskeland.

Les også

- Dagens samfunn skaper flere lovbrytere

Retten legger straffskjerpende vekt på de svært alvorlige skadene fornærmede ble påført. Skjerpende er det også at tiltalte slo med et balltre.

Får erstatning

I formildende retning er det kun i begrenset grad tatt hensyn til at det faktisk var fornærmede som angrep først.

I tillegg til 6 år og 6 måneders ubetinget fengsel, som også var aktor, konstituert statsadvokat Nina Grande, sin påstand, dømmes 25-åringen til å betale fornærmede 400.000 kroner i oppreisningserstatning.

25-åringen dømmes også for tyveri, innbrudd, skadeverk og for å ha båret kniv på offentlig plass.

Publisert: