Høyspentledning falt ned - <br/>10 mål brent ned på Kvinlog

Brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen.