• Christian Ihle Hadland fra Stavanger er tildelt Robert Levins Festspillpris.

Festspillpris til ung pianist

Robert Levins Festspillpris på 25.000 kroner er tildelt pianisten Christian Ihle Hadland.