– Dagens fastlegeordning bør ikke bli svekket

Bent Høie (h) vil ha lik sykemeldingspraksis legene imellom, men mener dagens fastlegeordning er effektiv for samfunnet.