Retten trodde ikke på fem halvlitere på 25 min.

Dommerne hadde liten tro på at kvinnen etter trafikkulykken hadde klart å kjøpe og drikke fire-fem halvlitere med øl i løpet av 25 minutter.